بحران کم‌آبی در ایران؛ وزیر صمت: اصفهان به دریای عمان وصل می‌شود

بحران کم‌آبی در ایران؛ وزیر صمت: اصفهان به دریای عمان وصل می‌شود

کم‌آبی و بی‌آبی از جدی‌ترین بحران‌های کنونی و پیش‌روی بسیاری از مناطق ایران است و بر پایه یک گزارش پژوهشی در «پایگاه داده‌های باز ایران» که خرداد ماه منتشر شد نیز «۹۷ درصد» از مساحت کل کشور به دلیل کاهش بارندگی و افزایش دما دچار «خشکسالی» است.

مراجعه به وب‌سایت