گزارش تحقیقی؛ تعداد «موسسات قرآنی» جمهوری اسلامی در یک دهه ۱۸ برابر شده است

گزارش تحقیقی؛ تعداد «موسسات قرآنی» جمهوری اسلامی در یک دهه ۱۸ برابر شده است

پایگاه داده‌های باز ایران روز ۱۴ دی با انتشار گزارشی به بررسی افزایش شمار موسسه‌های قرآنی جمهوری اسلامی در ده سال گذشته پرداخته است.

در این گزارش آمده است که تعداد «موسسات فرهنگی و قرآنی عترت» طی ۱۲ سال گذشته، ۱۸ برابر در ایران افزایش پیدا کرده و از ۸۰ موسسه رسمی در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۴۲۰ موسسه رسیده است.

مراجعه به وب‌سایت