یک کارشناس: روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب از تولید گاز عسلویه کم می‌شود

یک کارشناس: روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب از تولید گاز عسلویه کم می‌شود

بحران تولید و مصرف گاز در ایران در حالی است که پایگاه «داده‌‌های باز ایران» چندی پیش در گزارشی تحقیقی به بررسی عدم شفافیت در اعلام درآمدهای حاصل از فروش گاز مایع ایران پرداخت...

مراجعه به وب‌سایت