گزارش تحقیقی؛ ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان طی چهار ماه اختلال در اینترنت ایران

گزارش تحقیقی؛ ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان طی چهار ماه اختلال در اینترنت ایران

پایگاه «داده‌های باز ایران» در یک گزارش تحلیلی تخمین زده است که قطعی و اختلال اینترنت در چهار ماه گذشته ده‌ها هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران زیان وارد کرده است.

این رقم معادل هزینه معیشت ماهانه بیش از پنج میلیون خانواده کارگری است.

رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، مهر امسال اعلام کرد که یک ماه اخلال در شبکه اینترنت کشور، ۳۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات زیان زده است.

او همچنین گفت که خسارت غیرمستقیم این اختلالات ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود...

مراجعه به وب‌سایت