‏‫5 گزارش یافته شده است.

برچسب‌ها: مسکن

فیلتر نتایج
    مقایسه داده‌های بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد شهروندان ایران به نسبت معامله هر هفت خانه در تهران، پولشان را برای خرید یک خانه در این کشور همسایه صرف می‌کنند.بنا بر گزارش تحقیقی «پایگاه داده باز ایران»، ایرانی‌ها از فروردین تا اسفند...
    اطلاعاتی که در اختیار داریم عبارت است از این‌که چند نفر در سال ۱۳۹۲ متقاضی طرح مسکن مهر بوده‌اند، جنسيت آن‌ها چه بوده است، سطح تحصیلات آن‌ها، وضعيت تأهل‌شان، سن و وضع اشتغال‌شان چه بوده است. در اين مطلب، اين آمار و ارقام را بررسی می‌کنيم.
    هنگام وقوع زلزله‌ی ویرانگر اخیر ایران در ۲۱ آبان، خبر رسید که بخش بزرگی از آسیب‌دیدگان این فاجعه ساکن خانه‌هایی بوده‌اند که در طرح مسکن مهر محمود احمدی‌نژاد ساخته شده بودند.طرح مسکن مهر در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و به عنوان راهی برای تأمین مسکن برای ایرانیان...
    در این یادداشت کوتاه ابتدا آماری را بررسی خواهیم کرد که مرکز آمار ایران سالانه از سطح زیربنای واحد‌های مسکونی مورد استفاده خانوار منتشر می‌کند. متاسفانه اگرچه قدمت طرح آمارگیری از هزینه درآمد خانوار در مرکز آمار ایران به سال ۱۳۵۲ می‌رسد، اما آمار...
    در این مطلب، آمار بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ بررسی شده و پس از مرور میانگین‌ها، روند افزایش سهم واحدهای مسکونی که به رایگان در اختیار خانواده‌ها است مورد توجه قرار گرفته است.