‫1 گزارش یافته شده است.

برچسب‌ها: بحران

فیلتر نتایج
    تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که بسیاری از استان‌های ایران در سال جاری «با قطعی گاز و در پی آن با قطعی برق، مواجه شده‌اند.»نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که «عرضه گاز طبیعی به کارخانه‌ها و پتروشیمی‌ها قطع شده است و ایران نمی‌تواند به...