فعالیت‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در عراق

فعالیت‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در عراق

پایگاه داده باز ایران با استفاده از پروژه‌های قابل‌ دسترس در وبسایت جدید ستاد بازسازی عتبات عالیات قادر به جمع‌‌آوری نام و مکان ۶۹ مورد از این پروژه‌ها شده است. نقشه پایین تعداد و مکان پروژه‌‌های ستاد بازسازی در کشور عراق را نشان می‌دهد.

 

مقاله:‌ ستاد بازسازی عتبات عالیات: از مرمت حرمین مطهر تا اتهام پولشویی میلیونی

مراجعه به وب‌سایت