فعالیت‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در عراق

پایگاه داده باز ایران با استفاده از پروژه‌های قابل‌ دسترس در وبسایت جدید ستاد بازسازی عتبات عالیات قادر به جمع‌‌آوری نام و مکان ۶۹ مورد از این پروژه‌ها شده است. نقشه پایین تعداد و مکان پروژه‌‌های ستاد بازسازی در کشور عراق را نشان می‌دهد.

 

مقاله:‌ ستاد بازسازی عتبات عالیات: از مرمت حرمین مطهر تا اتهام پولشویی میلیونی

مراجعه به وب‌سایت