مقایسه رشد تورم و حداقل دستمزد بعد از انقلاب از ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹

مقایسه رشد تورم و حداقل دستمزد بعد از انقلاب از ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹

نمودار و جدول زیر نشان می‌دهد روند افزایش تورم و حداقل دستمزد در ۴۲ سال گذشته چگونه بوده است. در این دوره ۴۲ ساله، ۲۰ سال میزان افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم بوده و در ۲۲ سال باقی مانده این نرخ تورم بوده که به میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد غلبه کرده است. شش سال از این سال‌ها میزان افزایش حداقل دستمزد صفر بوده و حداقل دستمزد در این سال‌ها ثابت مانده است. این شش سال غالبا سال‌هایی بوده که در جنگ هشت ساله ایران و عراق گذشته است. این در حالی است که در ماده ۴۱ قانون کار آمده که حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. 

مقاله:‌ نیم قرن تلاش‌ نافرجام; قدرت خرید کارگر ایرانی به پایین‌ترین سطح رسیده است

مراجعه به وب‌سایت