مقایسه حداقل دستمزد با متوسط هزینه خانوار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸

مقایسه حداقل دستمزد با متوسط هزینه خانوار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸

از دیگر ملاحظات و انتقادها به حداقل دستمزدهای تعیین شده در سال‌های گذشته، ناکافی بودن آن در مقایسه با هزینه خانوارهاست. اینکه اصولا حداقل دستمزدهای تعیین‌شده حتی پاسخگوی هزینه‌های معیشت حداقلی یک خانوار کارگری نبوده است. برای قیاس حداقل دستمزد کارگران با آنچه هزینه معیشت خانوار می‌نامیم از گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از بودجه خانوارهای ایرانی بهره گرفته‌ایم.

جدول زیر بر اساس گزارشی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد کارگران و متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی در دوره زمانی ۹۰ تا ۹۸ ارایه کرده است. بر اساس محاسبات این وزارت، حداقل دستمزد تعیین شده در این دوره در بهترین حالت در سال ۱۳۹۸ توانسته ۳۷.۹ درصد از متوسط هزینه کل یک خانوار شهری را پوشش دهد. حداقل دستمزد تعیین شده در این دوره زمانی از ۲۸ تا حدود ۳۸ درصد از هزینه خانوار شهری را تامین کرده است. 

اما حداقل دستمزد تعیین شده در دوره ۹۰ تا ۹۸ برای خانوارهای روستایی وضعیتی کاملا متفاوت رقم زده است، بر اساس یافته‌های این گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۴۳ تا حدود ۷۰ درصد از متوسط هزینه یک خانوار روستایی را پوشش داده است. 

مقاله:‌ نیم قرن تلاش‌ نافرجام; قدرت خرید کارگر ایرانی به پایین‌ترین سطح رسیده است

مراجعه به وب‌سایت