نرخ تورم تجمیعی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران

نرخ تورم تجمیعی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران

نمودار زیر نرخ تورم تجمیعی ۸ ساله را در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد. 

بررسی تغییرات نرخ تورم در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که به جز چهار سال که نرخ تورم تک رقمی شده و البته در سه سال آن در آستانه دو رقمی بودن در محدوده ۹ درصد باقی مانده است در مابقی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، این شاخص دو رقمی بوده و معضل تورم بالا، مزمن و پایدار به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصادی، لاینحل باقی مانده است.

مقاله:‌ تورم در ایران: ۱۸۰ هزار درصد پس از انقلاب

مراجعه به وب‌سایت