پراکندگی داده‌های فراخوان تست کرونا در ایران

پراکندگی داده‌های فراخوان تست کرونا در ایران

پایگاه‌ داده‌های باز ایران اخیرا در یک فراخوان در رسانه‌ها و  شبکه‌های اجتماعی از مردم در ایران درخواست کرد تا میزان پولی که از جیب برای یک تست کرونا هزینه کرده‌اند را با پایگاه‌ داده‌های باز ایران در میان بگذارند. در این فراخوان ۱,۴۸۴ نفر شرکت کردند.
 

  • اکثریت شرکت‌کنندگان یعنی حدود ۴۰ درصد (۵۹۳ نفر) گفته‌اند که "بیش از ۶۰۰ هزار تومان" برای انجام تست هزینه کرده‌اند.
  • حدود یک چهارم (۲۵درصد) از شرکت‌کنندگان (۳۷۱ نفر) گفته‌اند که تست کرونای آن‌ها "رایگان یا کمتر از ۲۰۰ هزار تومان" هزینه داشته است.
  • ۲۲ درصد از شرکت‌کنندگان (۳۲۸ نفر)، بین "۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان" برای یک تست کرونا هزینه کرده‌اند.
  • در این فراخوان بازه قیمتی "۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان" با کمترین واکنش مواجه شده است. هرچند تعرفه دولتی تست کرونا در این بازه قرار دارد، فقط پاسخ ‍۱۳ درصد از شرکت‌کنندگان در فراخوان (۱۳۸ نفر) در این بازه قیمتی قرار داشته است.

مراجعه به وب‌سایت