کل مصرف انرژی برق ایران به تفکیک بخش‌‌ها در سال ۱۳۹۹ تا پایان دی ماه

کل مصرف انرژی برق ایران به تفکیک بخش‌‌ها در سال ۱۳۹۹  تا پایان دی ماه

این نمودار میزان کل مصرف برق تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۹ را به تفکیک بخش‌های مختلف مصرفی نشان می‌دهد. در ایران - بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا - اوج مصرف برق معمولا در طول تابستان، بخصوص در مرداد و شهریور، رخ می‌دهد. با خنک‌تر شدن هوا و کاهش استفاده از وسایل خنک‌کننده، مصرف بخش خانگی معمولا کاهش می‌یابد.

مقاله: قطعی برق در ایران؛ مصرف کم مشترکین خانگی به روایت آمار وزارت نیرو

مراجعه به وب‌سایت