رفتن مستقیم به محتوا

سالانه ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع ایران در آتش می‌سوزد

20 مرداد 1402 / 11 اوت 2023

این روزها خبر نابودی دست کم ۳۰۰ هکتار از جنگل‌های زاگرس در جریان آتش‌سوزی گسترده مریوان در مرداد ۱۴۰۱ در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارد. اما این اولین و بزرگ‌ترین آتش‌سوزی جنگل‌ها در ایران نیست. 

تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۲۲۸ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع ایران، طعمه حریق شده‌اند؛ از این میان سهم جنگل‌ها ۱۰۳ هزار هکتار و سهم مراتع ۱۲۵ هزار هکتار است. به عبارتی به طور میانگین سالانه بیش از ۹ هزار هکتار جنگل و ۱۱ هزار هکتار از مراتع کشور در آتش می‌سوزد. 

 

لینک نمودار

بررسی داده‌های آماری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حاکی از آن است که بیش از ۲۲ هزار و ۱۰۰ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور رخ داده که از این میان ۱۰ هزار و ۵۲۷ فقره در جنگل‌ها و ۱۱ هزار و ۵۷۶ مورد در مراتع کشور رخ داده‌اند. 

به عبارتی به ازای هر آتش‌سوزی که در جنگل‌ها رخ داده حدود ۱۰ هکتار و به ازی هر آتش‌سوزی در مراتع حدود ۱۱ هکتار از منابع طبیعی کشور از بین رفته است. 

 

 

لینک نمودار

بر اساس اطلاعات مندرج در سالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران بدترین آمار طی یک دهه گذشته، در سال ۱۳۹۹ رخ داده است. در این سال تعداد موارد آتش‌سوری جنگل‌ها و مرانع بیش از ۸۰ درصد و مساحت آتش‌سوزی ۱۳۰ درصد بیشتر از میانگین سالانه است. تعداد موارد آتش‌سوزی در سال ۱۳۹۹ نزدیک ۳۷۰۰ مورد و گستره آتش‌سوزی قریب به ۴۸ هزار هکتار است. 

 

 

 

لینک جدول

آمار آتش‌سوزی جنگل‌ها به تفکیک منطقه در دست نیست، اما بررسی داده‌های دیگری با عنوان «نرخ تخریب جنگل‌ها» که در گزارش جایگاه اقتصادی اجتماعی استان‌ها در سایت مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد گستره و سطح تخریب در بخش‌های مرکزی و جنوبی زاگرس بیش از بقیه مناطق کشور است. 

 

 

 

لینک نقشه