رفتن مستقیم به محتوا

تولید فاضلاب در ایران رو به افزایش است

11 آبان 1402 / 2 نوامبر 2023

بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد هر چند جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد بیشتر شده، اما حجم فاضلاب جمع‌آوری شده در شبکه فاضلاب بیش از ۳۴ درصد رشد کرده است. 

 

لینک نمودار

بر اساس آمارهای سالانه شرکت مهندسی فاضلاب کشور، نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب در ایران از حدود ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۵۳ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته. در عین حال حجم فاضلاب جمع‌آوری شده از حدود ۴/۴ میلیون مترمکعب در روز به بیش از ۵/۹ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. 

 

 

لینک نمودار

با این حساب، میزان فاضلاب جمع‌آوری شده به ازای هر نفر از حدود ۱۱۷ لیتر در روز در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳۲ لیتر رسیده که نشان از افزایش قابل توجه سرانه تولید فاضلاب در شبکه فاضلاب کشور دارد. 

بنا بر آمارهای رسمی در سال ۱۴۰۰ تنها ۵۳ درصد جمعیت ایران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند، این در حالی است که طبق آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نرخ جمعیت تحت پوشش فاضلاب در کشور ترکیه بیش از ۸۹ درصد، در ارمنستان حدود ۸۰ درصد و در اسرائیل ۹۹ درصد است. 

 

 

 

لینک نمودار

دلیل افزایش تولید فاضلاب مشخص نیست. همچنین مقایسه وضعیت کشورهای دیگر نشان می‌دهد، حجم فاضلاب تولیدی در ایران به نسبت میزان توسعه‌یافتگی زیاد است. سرانه فاضلاب تولیدی در کشورهای پیشرفته بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ لیتر در روز به ازای هر نفر است، این آمار در کشورهای در حال توسعه بین ۵۷ تا ۷۶ لیتر در روز برآورد می‌شود. با این حساب ایران، از نظر میزان تولید فاضلاب در وضعیتی میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار دارد.