رفتن مستقیم به محتوا

بودجه ستاد امر به معروف کاظم صدیقی معادل دستمزد ماهانه ۲۴ هزار کارگر است

20 فروردین 1403 / 8 آوریل 2024

تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد، ارزش بودجه‌ای که سالانه به ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ریاست کاظم صدیقی، تعلق می‌گیرد معادل حداقل دستمزد ماهانه ۲۴ هزار کارگر است. 

کاظم صدیقی از روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که علاوه بر مدیریت حوزه علمیه تهران، از سال ۱۳۹۷ ریاست ستاد احیای امر به معروف و نهی را نیز بر عهده دارد. او به تازگی با اتهام فساد مالی و زمین خواری در شمال تهران مواجه شده است.

لینک نمودار

در قانون بودجه ۱۴۰۲، مبلغ ۱۲۷ میلیارد تومان از منابع عمومی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده؛ در حالی که حداقل دستمزد پایه کارگران در سال گذشته ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان در ماه تعیین شده بود. به عبارتی بودجه تنها سال گذشته ستاد امر به معروف معادل حداقل دستمزد پایه ماهانه ۲۴ هزار کارگر است. 

بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد، در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۶۰ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه کشور در اختیار ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته است. ارزش بودجه اختصاص داده شده به این ستاد به قیمت روز و با در نظر گرفتن تورم، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان فراتر است. 
لینک نمودار

در قوانین بودجه هیچ برنامه یا شاخصی برای ارزیابی عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعریف نشده است. ستاد نیز تاکنون از ارائه گزارش عملکرد مالی سر باز زده است. روشن نیست بودجه سالانه‌ای که به این نهاد مذهبی - تبلیغاتی اختصاص داده می‌شود، صرف چه اموری می‌شود. 

بودجه ستاد امر به معروف چند برابر اعتبارات بسیاری از نهادهای آموزشی و پژوهشی است که دستور کار و عملکرد مشخص دارند. به عنوان نمونه بودجه این ستاد حدود چهار برابر بودجه موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است که متولی برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی در سراسر کشور است. 
لینک نمودار