رفتن مستقیم به محتوا

خدمات جنسی در ایران: ۴۰ درصد افراد می‌گویند دست‌کم یک بار مشتری بوده‌اند

4 آوریل 2022

با وجود اطلاعات جسته و گریخته‌ای که در مورد عرضه‌کنندگان خدمات جنسی (کسانی که معمولا با نام روسپی از آنها یاد می‌شود) وجود دارد، اطلاعات در زمینه تقاضا‌کنندگان (یا همان مشتریان) اندک است. در یک فراخوان تازه پایگاه داده‌های باز ایران، بیش از ۴۰ درصد پاسخگویان گفته‌اند که دستکم یک بار مشتری خدمات جنسی بوده‌اند. ۳۰ درصد از افراد متاهل در جرگه مشتریان بوده‌اند. ۷ درصد از خدمات افراد همجنس خود استفاده می‌کرده‌اند. ۴ درصد از زنان نیز در قالب مشتری، متقاضی این خدمات بوده‌اند. در بین زنان متقاضی، استفاده از خدمات جنسی با همجنسان بیش از ناهمجنسان بوده است.

*****

برخی آن را قدیمی‌ترین حرفه بشری دانسته‌اند و برخی آن را نشانی از فرومایگی روابط انسانی؛ هر چه هست، آن چه تن‌فروشی، روسپیگری یا کار جنسی می‌نامند، واقعیتی است که در همه جوامع، بیش یا کم، قانونی یا غیرقانونی، برقرار است. 

جامعه ایران نیز از این وضعیت مستثنا نیست. با وجود نهی دینی، مخالفت اخلاقی و ممنوعیت قانونی، روشن است که فروش خدمات جنسی در قبال دریافت مالی و مادی در ایران امروز همچنان جریان دارد. به همان دلایل دینی، اخلاقی و قانونی، فروش خدمات جنسی در پوسته زیرین جامعه و در بازار سیاه جریان دارد. مانند هر فعالیت پنهانی دیگری در بازار سیاه، اطلاعات مربوط به فروش خدمات جنسی نیز مبهم است. از این رو  اطلاعات دقیق، جامع و معتبری در این مورد در دسترس نیست. 

برخی آمارهای غیر رسمی در سال‌های گذشته از وجود ۱۰ هزار روسپی در تهران خبر می‌دادند. آمارهای دیگری از کاهش آستانه سنی روسپیگری زنان تا سن ۱۳ سالگی حکایت دارد. می‌توان تخمین زد که افزایش فقر به گونه‌ای، و افزایش نابرابری به گونه‌ای دیگر، سبب گسترش روسپیگری در سال‌های اخیر شده است. 

گسترش کمّی روسپیگری، با تنوع عرضه‌‌کنندگان و شیوه‌های عرضه همراه بوده است. گذشته از ورود زنان کم سن و سال‌تر، گزارش‌ها از ورود بیشتر زنان متاهل و نیز ورود مردان روسپی به بازار خدمات جنسی خبر می‌دهند. در این زمینه عرضه خدمات جنسی زنان به زنان را نیز نبایستی نادیده گرفت. 

استفاده از فضای مجازی برای ارتباط بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان، رونق سالن‌های ماساژ و خدمات ماساژ خصوصی، و نیز فروش خدمات جنسی در قالب صیغه از جمله تحولات در زمینه شیوه عرضه بوده است. با شروع همه‌گیری کرونا، بازار تقاضای خدمات جنسی نیز فراز و فرودهای خاص خود را طی کرده است.

با وجود همه اطلاعات پراکنده‌ای که در مورد سویه عرضه، یعنی روسپیان به عنوان عرضه‌کنندگان خدمات جنسی، وجود دارد چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اطلاعات مربوط به سویه تقاضا، یعنی تقاضاکنندگان یا مشتریان خدمات جنسی است. برای اطلاع در مورد کم و کیف سویه تقاضا و به دست آوردن تصویری از وضعیت مشتریان خدمات جنسی در ایران امروز، پایگاه داده‌های باز ایران طی یک فراخوان چند پرسش را در این زمینه با ایرانیانی که در فضای مجازی حضور دارند، در میان گذاشته است. نتایج به دست آمده می‌توان گوشه‌ای از وضعیت تقاضا در بازار خدمات جنسی را در جامعه ما نشان دهد.

این فراخوان برای حدود یک ماه از ۲۱ بهمن‌ تا ۲۰ اسفند۱۴۰۰ در دسترس کاربران بود. در این فاصله، ۳,۴۰۷ نفر از کاربران فضای مجازی در این فراخوان مشارکت کرده‌اند و به پرسش‌های ما پاسخ داده‌اند. ۹۷ درصد از پاسخ‌دهندگان به این فراخوان در مناطق شهری و ۳ درصد باقی در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند. پاسخگویان در ۳۱ استان کشور پراکنده بوده‌اند. بیشترین پاسخ‌دهندگان می‌گویند ساکن تهران هستند. کمترین میزان پاسخگویان ساکن استان‌ خراسان جنوبی بوده‌اند. میانگین سنی پاسخگویان ۳۳ سال بوده است. ۸۴ درصد از پاسخگویان مرد و ۱۵ درصد زن بوده‌اند. ۱ درصد دیگر برای اشاره به جنسیت خود از گزینه «سایر» استفاده کرده‌اند. از نظر وضعیت تاهل، ۵۵ درصد از پاسخگویان مجرد بوده‌اند و ۳۸ درصد متاهل. ۶ درصد می‌گویند طلاق گرفته یا جدا شده‌اند.

برای اطلاع از نتایج کلی این پاسخ‌ها کافی است گزارش کوتاه زیر را بخوانید و یا نمودارها را ببینید:

میزان افرادی که از خدمات جنسی استفاده کرده‌اند

 • حدود ۴۳ درصد از پاسخگویان می‌گویند از خدمات جنسی زنان یا مردان دیگر در قبال پرداخت پول استفاده کرده‌اند.
 

لینک نمودار

 • در مقایسه با مردان، زنان کمتر از خدمات جنسی در قبال پرداخت پول استفاده کرده‌اند: در حالیکه ۴ درصد از زنان می‌گویند از این خدمات بهره برده‌اند، ۲۵ درصد از مردان می‌گویند از خدمات جنسی افراد در قبال پرداخت پول استفاده کرده‌اند.
 

لینک نمودار

 • ۳۰ درصد از افراد متاهل می‌گویند از خدمات جنسی افراد در قبال پرداخت پول استفاده کرده‌اند.
 • افراد مجرد، طلاق گرفته، جدا شده و همسر از دست داده بیشتر از افراد متاهل از این گونه خدمات جنسی استفاده کرده‌اند.
 

لینک نمودار

تعداد موارد استفاده

 • به طور کلی پاسخگویانی که از این خدمات استفاده کرده‌اند می‌گویند به طور متوسط در هر سال ۱۷ بار از این خدمات بهره برده‌اند. 
 • نیمی از پاسخگویان کمتر از ۵ بار در سال و نیمی دیگر بیش از ۵ بار در سال از خدمات جنسی زنان یا مردان دیگر در قبال پرداخت پول استفاده کرده‌اند.
 •  کمی بیش از یک سوم از پاسخگویان می‌گویند که در سال به طور متوسط ۲ بار از خدمات جنسی زنان یا مردان دیگر در قبال پرداخت پول استفاده کرده‌اند.
 • در مقابل، ۲ درصد از پاسخگویان می‌گویند بیش از ۱۰۰ بار در سال از این خدمات بهره می‌برند.
 

لینک نمودار

مبلغ پرداختی

 • پاسخگویانی که از خدمات جنسی زنان یا مردان دیگر در قبال پرداخت پول استفاده کرده‌اند، به طور متوسط حدود ۴۹۷ هزار تومان برای هر بار استفاده از خدمات جنسی زنان یا مردان دیگر پرداخت کرده‌اند. 
 • نیمی از پاسخگویان کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و نیمی دیگر بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای هر بار استفاده از خدمات جنسی زنان یا مردان دیگر پرداخت کرده‌اند.
 • ۴۷ درصد از پاسخگویان می گویند ۱۰۰ هزار تومان یا کمتر برای استفاده از این خدمات پرداخت کرده‌اند.
 • ۷ درصد از آنان می‌گویند برای هر بار استفاده از این خدمات یک میلیون تومان یا بیشتر پرداخت کرده‌اند.
 

لینک نمودار

جنسیت افراد

 • ۹۰ درصد پاسخگویان می‌گویند از خدمات جنسی افراد ناهمجنس در قبال پرداخت پول استفاده کرده‌اند.
 • ۷ درصد دیگر می‌گویند از خدمات جنسی افراد هر دو جنس بهره برده‌اند و ۳ درصد نیز می‌گویند از خدمات جنسی افراد همچنس خود استفاده کرده‌اند.
 

لینک نمودار

 • زنان بیشتر از خدمات جنسی زنان استفاده کرده‌اند در حالی که مردان عمدتا از خدمات جنسی افراد غیر همجنس خود بهره برده‌اند.
 

لینک نمودار

طریقه آشنایی

 • کمی بیش از یک سوم پاسخگویان می‌گویند از طریق دوستان و آشنایان خود با افرادی که در قبال پرداخت پول خدمات جنسی ارائه می‌دهند آشنا شده‌اند.
 • یک چهارم از پاسخگویان گفته‌اند در خیابان با افراد ارائه‌دهنده خدمات جنسی آشنا شده‌اند و نزدیک به یک پنجم از طریق به دست آوردن شماره تلفن.
 • شبکه‌‌های اجتماعی، وبسایت‌ها، و مراجعان به محل کار در کنار سایر موارد، راه‌‌های دیگر آشنایی با ارائه‌دهندگان خدمات جنسی بوده است.
 

لینک نمودار