دست آورد انقلاب اسلامی: تورم ۱۸۰ هزار درصدی

دست آورد انقلاب اسلامی: تورم ۱۸۰ هزار درصدی

اقتصاد ایران، گرانی کالا و خدمات، شرایطی که مردم طی یک سال تجربه کردند، در قالب یک عدد که به درصد اعلام می‌شه، توسط بانک مرکزی به ثبت می‌رسه. تورم سالانه.

عددی که اقتصاد دادنان بر پایه‌ی اون و دیگر المان‌ها، می‌تونن به تحلیل اوضاع مردم در آن بازه‌ی مشخص بپردازن.

گزارش آناهیتا بابایی رو ببینید از نرخ تورم در سه دهه‌ی شاخص در اقتصاد کشور، بر پایه‌ی برآوردهای پایگاه داده باز ایران.

دهه‌های ۴۰، هفتاد و نود خورشیدی.

مراجعه به وب‌سایت