مروری بر نهادها و بنیادهای انقلابی که مالیات نمی دهند

مروری بر نهادها و بنیادهای انقلابی که مالیات نمی دهند

نظام اقتصادی ایران بر اساس قانون اساسی باید شامل بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی باشد. اما اقتصاد ایران در همه سال‌های پس از انقلاب بازیگران بزرگ دیگری نیز داشته در شمار این سه بخش نمی‌گنجند. بررسی عملکرد این بازیگران که عموما به مجموعه آنها «نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» گفته می‌شود، اهمیت فراوانی در شناخت اقتصاد و سیاست ایران دارد. در مطلب زیر به بررسی این بخش‌ها پرداخته شده است.

مراجعه به وب‌سایت