تخریب ۴۵ هزار هکتار از جنگل‌های ایران طی دو سال

تخریب ۴۵ هزار هکتار از جنگل‌های ایران طی دو سال

- پایگاه پژوهشی «داده‌های باز ایران» از تخریب ۴۵ هزار هکتار از جنگل‌های ایران در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ خبر داده است. ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌های کشور طی سال ۱۴۰۰ از بین رفته است.
- در میان استان‌های ایران بالاترین نرخ تخریب جنگل‌های در سال ۱۴۰۰ متعلق به استان‌های کردستان، قم و فارس و پس از آن استان‌های آذربایجان غربی، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد است.
- رئیس کمیسیون محیط‌ زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به قطع حقابه پارک‌های جنگلی تهران از احتمال خشک شدن و از بین رفتن آنها خبر داده است.

مراجعه به وب‌سایت