ترک تحصیل ادامه دارد؛ ۱۶۰ هزار بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی

ترک تحصیل ادامه دارد؛ ۱۶۰ هزار بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی

در همان زمان «پایگاه داده‌های باز ایران» در گزارشی اعلام کرده بود که «متوسط جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل در ایران، معادل شش درصد جمعیت کل دانش‌آموزان کشور است.»

مراجعه به وب‌سایت