سهم ناچیز بودجه محیط‌ زیست در مقابل بحران‌های کلان

سهم ناچیز بودجه محیط‌ زیست در مقابل بحران‌های کلان

بحران‌های محیط‌‌ زیستی در ایران به آستانه‌ دردناکی رسیده است. در چنین فضایی، بسیاری از نگاه‌ها به میزان بودجه‌‌ سالانه دولت در حوزه محیط ‌زیست معطوف می‌شود و بسیاری از خود می‌پرسند که آیا بودجه دولت در حوزه محیط ‌زیست تناسبی با ابعاد بحران‌ها دارد؟ در این یادداشت میزان بودجه‌های جاری و عمرانی حوزه محیط‌ زیست از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ بررسی می‌شود.

مراجعه به وب‌سایت