رشد پنهان بودجه نهادهای شرعی و درآمدزایی برای نمایندگان آیت‌الله خامنه‌ای

رشد پنهان بودجه نهادهای شرعی و درآمدزایی برای نمایندگان آیت‌الله خامنه‌ای

هر سال بخش قابل توجهی از بودجه عمومی ایران صرف تامین هزینه نهادهای مذهبی و یا گسترش دیدگاه‌های دینی همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌شود؛ مبالغی کلان که علاوه بر افزایش در ارقام سنواتی، گاه در فهرست بودجه نهادهای مذهبی دریافت‌کننده قرار نمی‌گیرند. اضافه شدن ردیف‌های بودجه‌، امتیاز دیگری است که به این گونه نهادها تعلق می‌گیرد.

این اقدامات در حالی انجام می‌شود که بودجه بخش‌های حیاتی دیگر جامعه همچون آموزش، بهداشت، و محیط زیست با روندی معکوس روبرو است.

ادامه مطلب ...

مراجعه به وب‌سایت