چقدر پول پای پروژه ناتمام مونوریل قم خرج شده است؟

چقدر پول پای پروژه ناتمام مونوریل قم خرج شده است؟

مونوریل سنگی بود که «محمود احمدی‌نژاد» در چاه انداخت. پروژه‌ای پرهزینه که بعد از ۱۸ سال حرف و حدیث و صرف میلیاردها تومان پول، نه‌تنها به جایی نرسید؛ بلکه «به یکی از نمادهای فساد مالی و سوء‌مدیریت در ایران تبدیل شد.» چقدر پول پای این پروژه ناتمام خرج شده است؟

مراجعه به وب‌سایت