افزایش تقاضا برای آشغال گوشت و فروش قسطی و چکی با ضامن

افزایش تقاضا برای آشغال گوشت و فروش قسطی و چکی با ضامن

خیلی‌ها دیگه توان سابق رو ندارن؛ مشتری‌های ثابتی که با هر بار خرید/ حداقل دو کیلو گوشت قرمز می‌گرفتند/ دیگه می‌رن مغازه‌هایی که نشناسشون/ تا کمتر گوشت بخرن.

عوضش تقاضا برای استخوان بدون گوشت، ضایعات و چربی بیش‌تر شده.

مردم ندارن/ در برخی مناطق/ فروش گوشت به صورت قسطی با چک و با ضامن انجام می‌شه.

روایت تکان‌دهنده قصابی‌ها که در گزارش روزنامه همشهری منعکس شده.

گوشت قرمز؛ که سرانه‌ی تولیدش/ به نصف سال پنجاه و شش رسیده.

گزارش آناهیتا بابایی، از تاثیر بحران‌های اقتصادی بر تولید گوشت؛ با استناد به برآورد پایگاه داده‌ی باز ایران که در اختیار اتاق‌خبر منوتو قرار گرفته.

مراجعه به وب‌سایت