ایرانی‌ها از چه می‌میرند؟

ایرانی‌ها از چه می‌میرند؟

در این مطلب با توجه به داده‌هایی که توسط دولت درباره علل مرگ و میر منتشر شده است با بیشترین عوامل مرگ در نقاط مختلف ایران آشنا می‌شویم. همچنین در بخشی از این مطلب می‌توانید با کم و کاستی‌های این مجموعه داده‌ها نیز روبرو شوید.

مراجعه به وب‌سایت