ابعاد «رشوه» در ایران؛‌ از ده‌ها سکه طلا تا پیشنهاد رابطه جنسی

ابعاد «رشوه» در ایران؛‌ از ده‌ها سکه طلا تا پیشنهاد رابطه جنسی

بنا بر نظرخواهی پایگاه داده‌های باز ایران، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و سازمان امور مالیاتی ایران در صدر نهادهایی معرفی شده‌اند که مشکلات و موانع اداری در آن‌ها با پرداخت رشوه به سهولت برچیده می‌شود. هرچند به نظر می رسد پرداخت رشوه به شهرداری یا مدیریت شهری در ایران محدود نمی‌ماند و دیگر دستگاه‌های حکومتی را نیز آلوده کرده است.

مراجعه به وب‌سایت