آخرین آمار به‌روز شده تزریق واکسن کرونا در دنیا

آخرین آمار به‌روز شده تزریق واکسن کرونا در دنیا

فکت‌نامه با همکاری پایگاه داده‌ باز ایران آخرین داده‌های مربوط به واکسیناسیون را بر اساس گزارش‌های معتبر آماری منتشر می‌کند و اطلاعات معتبر در این زمینه را به طور متوالی و روزانه در اختیار عموم قرار دهد. نمودارها و جدول اینتراکتیو مرتب به‌روزرسانی می‌شوند.

مراجعه به وب‌سایت