گزارش تحقیقی درباره مسکن مهر (۲): بسیاری از خانه ها خالی هستند

گزارش تحقیقی درباره مسکن مهر (۲): بسیاری از خانه ها خالی هستند

اطلاعاتی که در اختیار داریم عبارت است از این‌که چند نفر در سال ۱۳۹۲ متقاضی طرح مسکن مهر بوده‌اند، جنسيت آن‌ها چه بوده است، سطح تحصیلات آن‌ها، وضعيت تأهل‌شان، سن و وضع اشتغال‌شان چه بوده است. در اين مطلب، اين آمار و ارقام را بررسی می‌کنيم.

مراجعه به وب‌سایت