با وجود هشدارها؛ تداوم مهاجرت پزشکان و انتقاد رسانه‌ها از عدم تغییر در «تصمیمات» مسئولان

با وجود هشدارها؛ تداوم مهاجرت پزشکان و انتقاد رسانه‌ها از عدم تغییر در «تصمیمات» مسئولان

هشتم اردیبهشت ماه نیز پایگاه داده‌های باز ایران بر اساس یک نظر سنجی اعلام کرد که ۹۳ درصد از پاسخگویان می‌گویند که تا به حال به طور جدی به مهاجرت از کشور فکر کرده‌اند. حدود نیمی از این تعداد می‌گویند که برای مهاجرت خود اقدام کرده‌اند که در بین آنها، افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند بیشتر از کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، هستند. بیش از نیمی از پاسخگویان می گویند بین سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ به فکر مهاجرت افتاده‌اند که اکثر آنها در سنین ۲۹ تا ۳۰ هستند.

مراجعه به وب‌سایت