داده‌های باز ایران: تنها ۳۶ درصد از ورزشکاران ایرانی زن هستند

داده‌های باز ایران: تنها ۳۶ درصد از ورزشکاران ایرانی زن هستند

تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌‌دهد سهم زنان ایران از جمعیت کل ورزشکاران کشور حدود ۳۶ درصد است؛ چرا که «زنان ایرانی به دلیل حجاب اجباری محدودیت‌های زیادی برای فعالیت‌های ورزشی به خصوص در فضاهای باز و عمومی دارند.»

مراجعه به وب‌سایت