فرصت از دست رفته ایران برای ورود به بازار هلیوم جهان

فرصت از دست رفته ایران برای ورود به بازار هلیوم جهان

تارنمای داده‌های باز ایران در پژوهشی نشان داده است که ایران، با وجود فرصت‌ برای ورود به بازار گاز هلیوم، در این حوزه منفعل بوده و اقدامی موثر انجام نداده است.

هلیوم گازی خنثی و بدون رنگ و بو است که نه می‌سوزد و نه با دیگر عناصر ترکیب می شود و به همین دلیل کاربردهای صنعتی فراوانی دارد از جمله در تحقیقات علمی، تجهیزات ویژه جوشکاری، تشخیص نشتی، فن‌آوری پزشکی، و عملیات دفاعی و فضایی.

مراجعه به وب‌سایت