درباره ساختار و بودجه دستگاه سرکوب در ایران چه می‌دانیم؟

درباره ساختار و بودجه دستگاه سرکوب در ایران چه می‌دانیم؟

حدود دو ماه از شروع اعتراض‌های سراسری در ایران در واکنش به کشته شدن مهسا امینی می‌گذرد. جمهوری اسلامی تاکنون تلاش زیادی برای سرکوب معترضان کرده که هرچند به نتیجه مطلوب حکومت نرسیده‌، اما خسارت‌های جانی و مالی گسترده‌ای به بار آورده‌ است. 

 

اما ساختار دستگاه سرکوب در ایران چگونه است؟ کدام سازمان‌ها و تشکیلات دولتی و فرادولتی در آن مشارکت دارند و چقدر هزینه برای بودجه کشور دارند؟

 

مراجعه به وب‌سایت