افزایش اعتبارات نهادهای مذهبی؛ بودجه «موسسه امام خمینی» ٣٢٧ درصد افزایش یافته است

افزایش اعتبارات نهادهای مذهبی؛ بودجه «موسسه امام خمینی» ٣٢٧ درصد افزایش یافته است

پایگاه داده‌های باز ایران با بررسی اعتبارات اختصاص‌یافته به ۲۵ نهاد مذهبی- تبلیغی در سند بودجه سال ۱۴۰۲ که روز چهارشنبه گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد، از افزایش ۷۰ درصدی بودجه این نهادها خبر داد.

به گزارش این پایگاه، بودجه ۲۵ نهاد مذهبی که در لایحه ۱۴۰١ نزدیک به ١۵ هزار میلیارد تومان بود، با افزایشی ۷۰ درصدی در لایحه ۱۴۰۲ به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است...

مراجعه به وب‌سایت