کارنامه اقتصادی دولت رئیسی: رشد اقتصادی طی یک‌سال نصف شده است

کارنامه اقتصادی دولت رئیسی: رشد اقتصادی طی یک‌سال نصف شده است

پایگاه داده‌‌های باز ایران می‌گوید گزارش اخیر مرکز آمار ایران تصویری وارونه از ادعاهای مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر رشد و رونق اقتصادی کشور طی دوره زمامداری وی ارائه می‌دهد.

به گزارش پایگاه داده‌‌های باز ایران، کاهش رشد اقتصادی، کاهش شدید رشد بخش نفت، رکود بخش ساختمان، و تداوم رشد منفی بخش کشاورزی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکامی اقتصادی دولت سیزدهم است...

مراجعه به وب‌سایت