یک نظرسنجی: نزدیک به ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان در اعتراضات شرکت کرده‌اند

یک نظرسنجی: نزدیک به ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان در اعتراضات شرکت کرده‌اند

حدود ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرخواهی تازه داده‌های باز ایران می‌گویند در اعتراضات سال ۱۴۰۱ شرکت کرده‌اند و حدود یک سوم از پاسخگویانی که در اعتراضات شرکت کرده‌اند، گفته‌اند که مجروح شده‌اند.

خلاصه‌ای از نتایج این نظرخواهی در زیر آمده است:

  • از هر ۱۰ نفر پاسخ‌دهنده، ۶ نفر می‌گویند در اعتراضات پس از کشته‌شدن مهسا امینی شرکت کرده‌اند.
  • شمار مردانی که گفته‌اند در اعتراضات شرکت کرده‌اند بیش از زنان است.
  • افرادی که مجرد یا در حال حاضر بدون همسر هستند بیش از متاهلان در اعتراضات شرکت کرده‌اند.

مراجعه به وب‌سایت