ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران؛ دلار از ۳۶ هزار تومان عبور کرد

ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران؛ دلار از ۳۶ هزار تومان عبور کرد

پایگاه داده‌های باز ایران در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، از کاهش رشد اقتصادی، کاهش شدید رشد بخش نفت، رکود بخش ساختمان، و تداوم رشد منفی بخش کشاورزی به عنوان مهم‌ترین نشانه‌های ناکامی اقتصادی دولت سیزدهم نام برده است...

مراجعه به وب‌سایت