بخش بزرگی از زنان شاغل در کم‌درآمدترین رده‌ها قرار دارند

بخش بزرگی از زنان شاغل در کم‌درآمدترین رده‌ها قرار دارند

نرخ مشارکت اقتصادی، یکی از گویاترین شاخص‌ها برای بیان شرایط بازار کار است. در این مطلب براساس اطلاعات رسمی بازار کار ایران که در گزارش «نتایج آمارگیری نیروی کار» مرکز آمار در سال ۹۴ منتشر شده، مقدار نرخ مشارکت اقتصادی کل را می‌بینیم و با دلایل کاهش و افزایش نرخ مشارکت بین زنان و مردان در بازار کار ایران آشنا می‌شویم.

مراجعه به وب‌سایت