‏‫3 گزارش یافته شده است.

برچسب‌ها: بانک مرکزی

فیلتر نتایج
    همزمان با افزایش کم سابقه قیمت دلار در ایران، آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران حکایت از آن دارد که این نهاد در ظرف دو سال اخیر حدود ۴۴ میلیارد دلار به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان در اختیار ۱۴هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار داده تا کالاهای اساسی...
    این مطلب مقدار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها را بررسی می‌کند و دلیل کسری بودجه‌اش را توضیح می‌دهد. این پایان ماجرا نیست. بانک‌های دیگر نیز از شرکت‌ها و موسسات دولتی دیگر نیز به سراغ بانک‌ها دیگر می‌روند. این فشار پولی در نهایت در کجا بر...
    بانک مرکزی ایران تاکنون همواره فقط لیست بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را منتشر و هیچگاه فهرستی رسمی به عنوان فهرست موسسات غیرمجاز در ایران منتشر نشده است. این مطلب به بررسی تعداد این بانک‌ها و موسسات می‌پردازد.