‏‫2 گزارش یافته شده است.

برچسب‌ها: درآمد خانوار هزینه خانوار

فیلتر نتایج
    "پایگاه داده باز ایران" (IOD) گزارش سالیانه میزان درآمد و هزینه خانوارهای ایران را منتشر کرده است. این گزارش که با عنوان "افزایش اختلاف طبقاتی در ایران: جبر جغرافیا یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد" در سایت این مرکز منتشر شده، نشان می‌دهد که اختلاف...
    دشواری‌های اقتصادی و برجسته‌تر شدن اختلاف میانگین درآمد و هزینه‌ی خانوار میان استان‌های کشور؛با نگاهی به برآوردهای پایگاه داده باز ایران/ کند و کاو این مطلب: افزایش اختلاف طبقاتی؛ جبر جغرافیاست یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد؟