مقدار تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار موسسات مرغ مادر كشور در سال‌های ۱۳۷۴،‌۱۳۸۴ و ۱۳۹۴

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مقدار تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار موسسات مرغ مادر كشور در سال‌های ۱۳۷۴،‌۱۳۸۴ و ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1374
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Dataset extracted from and Excel file