مقدار تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار موسسات مرغ مادر كشور در سال‌های ۱۳۷۴،‌۱۳۸۴ و ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مقدار تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار موسسات مرغ مادر كشور در سال‌های ۱۳۷۴،‌۱۳۸۴ و ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1374
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.