متوسط زمانی که زباله در محیط زیست تجزیه می‌شود

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط زمانی که زباله در محیط زیست تجزیه می‌شود
توضیح

این داده از سایت محیط زیست جهانی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان خدمات پارک ملی آمریکا
سایت ناشر https://www.thoughtco.com/environment-4133500
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.