متوسط هزينه و درآمد سالانه يک خانوار شهری و روستايی سال ۱۳۹۶

این داده برگرفته از جدول ۱۱ در صفحه ۲۰ چكيده نتايج طرح آمارگيری هزينه و درآمد خانوارهای شهری و روستايی سال ۱۳۹۶ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط هزينه و درآمد سالانه يک خانوار شهری و روستايی سال ۱۳۹۶
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۱ در صفحه ۲۰ چكيده نتايج طرح آمارگيری هزينه و درآمد خانوارهای شهری و روستايی سال ۱۳۹۶ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.