متوسط‌ انواع‌ هزینه‌های غیرخوراكی ناخالص سالانه‌ی ‌یک ‌خانوار شهری و روستایی ‌در هر یک از دهک‌های ‌هزینه‌ی سالانه طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مركز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری ازهزینه و درآمد خانوار گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط‌ انواع‌ هزینه‌های غیرخوراكی ناخالص سالانه‌ی ‌یک ‌خانوار شهری و روستایی ‌در هر یک از دهک‌های ‌هزینه‌ی سالانه طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مركز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری ازهزینه و درآمد خانوار گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1372
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.