رانندگان وسایل نقلیه مسافری جاده‌ای بر حسب گروه‌های سنی تا پایان سال ۱۳۹۸

این داده برگرفته از جدول ۳-۵-۱ سالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر) است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل رانندگان وسایل نقلیه مسافری جاده‌ای بر حسب گروه‌های سنی تا پایان سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۳-۵-۱ سالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر) است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.