برآورد و پیش بینی جمعیت استان‌های كشور به تفكیک نقاط شهری و روستایی وغیرساکن از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵

این داده، نسخه‌ی تمیز شده‌ی فایل منتشر شده‌ی مرکز آمار ایران است. ارقام به هزار خانوار.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل برآورد و پیش بینی جمعیت استان‌های كشور به تفكیک نقاط شهری و روستایی وغیرساکن از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده، نسخه‌ی تمیز شده‌ی فایل منتشر شده‌ی مرکز آمار ایران است. ارقام به هزار خانوار.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.