مصرف نهایی گاز طبیعی - ۱۳۵۵ - ۱۳۹۶

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل مصرف نهایی گاز طبیعی - ۱۳۵۵ - ۱۳۹۶
توضیح

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1355
تاریخ پایان (ایرانی) 1369
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.