Data Dictionary

Column Type Label شرح
سال / فصل text
جمع - اصلی - جمع numeric
جمع - اصلی - مرد numeric
جمع - اصلی - زن numeric
جمع - تبعی numeric
اجباری - اصلی - جمع numeric
اجباری - اصلی - مرد numeric
اجباری - اصلی - زن numeric
اجباری - تبعی numeric
خاص - اصلی - جمع numeric
خاص - اصلی - مرد numeric
خاص - اصلی - زن numeric
خاص - تبعی numeric
بیمه بیکاری - اصلی - جمع numeric
بیمه بیکاری - اصلی - مرد numeric
بیمه بیکاری - اصلی - زن numeric
بیمه بیکاری - تبعی numeric
توافقی - اصلی - جمع numeric
توافقی - اصلی - مرد numeric
توافقی - اصلی - زن numeric
توافقی - تبعی numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 14 ژوئن 2023
ایجاد شده 14 ژوئن 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned