Data Dictionary

Column Type Label شرح
year numeric
Total numeric
urban numeric
Rural numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 14 ژوئن 2023
ایجاد شده 14 ژوئن 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

عشایر را نیز در برمیگیرد

ماخذ: کمیته امداد امام خمینی مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان انگلیسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned