آمار واردات شیرخشک - ۱۴۰۱

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «آمار واردات شیرخشک - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار واردات شیرخشک - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «آمار واردات شیرخشک - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر اتاق بازرگانی،صنایع، معادن، و کشاورزی طهران
سایت ناشر https://www.tccim.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.