تعداد اقلام و مبادی وارداتی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳

این داده از صفحه ۱۵، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۳، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد اقلام و مبادی وارداتی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از صفحه ۱۵، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۳، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.